Google Scholar is een speciale zoekmachine voor de wetenschap, universiteiten en hoge scholen. In plaats van het doorzoeken van websites kan je wetenschappelijke literatuur doorzoeken. Je kan de literatuur gebruiken voor je eigen scriptie of wetenschappelijk onderzoek. In plaats van ...